Psychologiepraktijk Anima

Kosten

Vergoeding zorgverzekeraar: met een verwijzing voor de specialistische GGZ wordt de behandeling veelal (grotendeels) vergoed vanuit de basisverzekering.
Omdat Anima bewust geen contracten heeft met de zorgverzekeraars zal de vergoeding bij een naturapolis meestal 55-80% zijn. Met een (zuivere) restitutiepolis wordt 90-100% vergoed. Houdt wel rekening met een eventueel eigen risico en een eigen bijdrage die de zorgverzekeraar hanteert. Uw zorgverzekeraar kan u hier meer over vertellen. Bekijk de tarieven voor 2023.

Zie voor meer informatie over natura-, restitutiepolissen en marktconforme vergoedingen contractvrijepsycholoog.nl.

Factuur: eens per maand ontvangt de client een declaratie van de voorgaande maand. Deze declaratie kan ingediend worden bij de zorgverzekeraar en – binnen 2 weken – door de client betaald worden aan Anima. Afhankelijk van de polis ontvangt de client – vaak binnen 4 werkdagen – een bedrag terug van de zorgverzekering.

Zelf betalen: Het is mogelijk om de behandeling zelf te betalen. Op deze wijze wordt de zorgverzekeraar niet bij de behandeling betrokken. In dat geval hanteert Anima het NZa-tarief van 125,- per sessie van 45-50 minuten.

No show: voor een niet nagekomen afspraak, mits 1 dag van te voren afgemeld, wordt € 50,- in rekening gebracht. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekering.

Zorgprestatiemodel: met ingang van 1 januari 2022 is de financieringsstructuur van de GGZ veranderd. Tot die tijd werd de declaratie vastgesteld op grond van een diagnose-behandel-model en aan het einde van de behandeling gefactureerd. Nu worden de kosten maandelijks in rekening gebracht op basis van een nieuwe werkwijze: het zorgprestatiemodel

Let op: in de Zorgverzekeringswet is een criterium opgenomen waarin staat dat de vergoeding van een zorgverzekeraar niet dusdanig laag mag zijn dat daardoor een feitelijke hinderpaal voor verzekerden ontstaat om zich tot een zorgaanbieder te wenden die niet door de zorgverzekeraar gecontracteerd is. Dit is het zogenoemde ‘hinderpaalcriterium’ dat is ingevoerd om zorgverzekerden te beschermen.
Er geldt in Nederland namelijk vrije artsenkeuze voor iedere consument. Een te lage vergoeding van de ziektekostenverzekeraar mag de keuze van een verzekerde voor een ziekenhuis of zorgverlener niet belemmeren. In de praktijk zou een vergoeding van minder dan 75 procent een hinderpaal kunnen zijn voor mensen bij het kiezen van een bepaalde zorgaanbieder. De NZa adviseert mensen naar de geschillencommissie SKGZ of rechter te stappen als men vindt dat de eigen bijdrage te hoog is. Voor meer informatie Klik hier.