Psychologiepraktijk Anima

Kosten

Vergoeding zorgverzekeraar: met een verwijzing voor de specialistische GGZ wordt de behandeling (grotendeels) vergoed vanuit de basisverzekering. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van de verzekeraar (of Anima wel of geen contract heeft afgesloten) en de polis die je hebt afgesloten (wel of geen restitutie).

Contracten: voor 2024 heeft Anima contracten kunnen af te sluiten met de volgende zorgverzekeraars:

DSW, Zorg en Zekerheid, Stad Holland, Zilveren Kruis, FBTO, Interpolis en de Friesland.

Een basisverzekering bij bovenstaande verzekeraars geeft altijd 100% vergoeding voor diagnostiek- en behandelsessies. Anima stuurt de declaratie rechtstreeks naar de zorgverzekering. Wel zal de verzekeraar eerst het eigenrisico (385 euro) bij de client in rekening brengen.

Geen contract: met de overige verzekeraars heeft Anima geen contract. Dan hangt de vergoeding af van het afgesloten type polis van de basisverzekering:

  • Restitutiepolis: slechts enkele verzekeraars bieden voor 2024 een restitutiepolis aan. Je kunt dan zelf je zorgbehandelaar kiezen en krijgt altijd 100% terug van het NZa tarief. Op de volgende site https://contractvrijepsycholoog.nl kun je zien dat oa Menzis en ASR een dergelijke polis voor 2024 hebben opgenomen.
  • Overige polissen: bij alle overige polissen (dan de restitutiepolis) is de vergoeding voor de diagnostiek- en behandelsessies tussen 53% en 80% van het NZa tarief. Zie hiervoor:  https://contractvrijepsycholoog.nl. Check wel altijd vooraf bij de zorgverzekeraar of dit percentage nog klopt!
  • Bekijk de tarieven voor 2024.
  • Bekijk de tarieven voor 2023.
  • Tarief, door NZa vastgesteld, voor verstrekken van medische informatie (bv aan arbo-arts) bedraagt 104,69 euro.

Factuur bij geen contract: eens per maand ontvangt de client een declaratie van de voorgaande maand. Deze declaratie kan ingediend worden bij de zorgverzekeraar en – binnen 2 weken – door de client betaald worden aan Anima. Afhankelijk van de polis ontvangt de client – vaak binnen 4 werkdagen – een bedrag terug van de zorgverzekering.

Zelf betalen: Het is mogelijk om de behandeling zelf te betalen. Op deze wijze wordt de zorgverzekeraar niet bij de behandeling betrokken. In dat geval hanteert Anima het NZa-tarief van 135,- per sessie van 45-50 minuten.

No show: voor een niet nagekomen afspraak, mits 24uur van te voren afgemeld, wordt € 50,- in rekening gebracht. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekering.

Praktijk Anima maakt gebruik van “planning = realisatie”. De tijd die in de agenda is ingepland voor een consult is het uitgangspunt voor de declaratie. Indien dit meer dan 15 minuten afwijkt wordt de tijd aangepast.

Zorgprestatiemodel: met ingang van 1 januari 2022 is de financieringsstructuur van de GGZ veranderd. Tot die tijd werd de declaratie vastgesteld op grond van een diagnose-behandel-model en aan het einde van de behandeling gefactureerd. Nu worden de kosten maandelijks in rekening gebracht op basis van een nieuwe werkwijze: het zorgprestatiemodel

Let op: in de Zorgverzekeringswet is een criterium opgenomen waarin staat dat de vergoeding van een zorgverzekeraar niet dusdanig laag mag zijn dat daardoor een feitelijke hinderpaal voor verzekerden ontstaat om zich tot een zorgaanbieder te wenden die niet door de zorgverzekeraar gecontracteerd is. Dit is het zogenoemde ‘hinderpaalcriterium’ dat is ingevoerd om zorgverzekerden te beschermen.
Er geldt in Nederland namelijk vrije artsenkeuze voor iedere consument. Een te lage vergoeding van de ziektekostenverzekeraar mag de keuze van een verzekerde voor een ziekenhuis of zorgverlener niet belemmeren. In de praktijk zou een vergoeding van minder dan 75 procent een hinderpaal kunnen zijn voor mensen bij het kiezen van een bepaalde zorgaanbieder. De NZa adviseert mensen naar de geschillencommissie SKGZ of rechter te stappen als men vindt dat de eigen bijdrage te hoog is. Voor meer informatie Klik hier.