Psychologiepraktijk Anima

Klachtenregeling

Wanneer er tussen psycholoog en cliënt een onenigheid is ontstaan, zullen beide partijen dit eerst proberen onderling op te lossen. Bij een onbevredigend resultaat is bemiddeling de volgende stap. Is je klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kun je een klachtencommissie aanschrijven. De klacht wordt dan – tegen de achtergrond van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ) – getoetst aan de Beroepscode voor Psychologen of de Beroepscode voor Psychotherapeuten.

LVVP Klacht & Company
Postbus 3106
2601DC Delft
088-2341606
klachtencommissie-lvvp@kbsadvocaten.nl
www.lvvp.info